مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نشست قضايي مسايل آيين دادرسي مدني جلد 1
معاونت آموزش قوه قضاييه
گالينگور | وزيري | 574 صفحه
چاپ اول | 1387 | 5000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341003
 
 
200000R 160000R
عادات دادگاه ها،بستر پديداري رويه قضايي است.اين بستر، هنگامي مستعد رويش مي شود که يک نظريه يا برداشت از مواد قانوني بر پايه اي منطقي و مفهومي شکل گيرد و هدف عدالت گستري را دنبال کند و از پشتوانه علمي نيز برخوردار باشد.پيدايي اين نظريات و برداشت ها در گرو تضارب آراء و انديشه هاي قضايي است و نياز به بحث و سوال و کنکاش حرفه اي در چند و چون مواد قانوني دارد؛ از اينجاست که اهميت نشست هاي قضايي هويدا مي شود زيرا در اين نشست ها، سوال و تحقيق مطرح مي شود و برداشت هاي مختلف پديد مي آيد و غناي علمي و حرفه اي هر نظريه محک زده مي شود و نظريات برين جاي خود را به عنوان عادات دادگاه ها پيدا مي کنند و بر آن پايه رويه قضايي استوار است.
.
div>.
  
محصولات مرتبط