رویه قضائی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه کامل آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور امور جزايي
دکتر سيداحمد باختر
گالينگور | وزيري | 801 صفحه
چاپ هفتم | 1394 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811796
 
 
300000R 240000R
همراه با فهرست هاي موضوعي، آراء کاربردي، تاريخي و آراء مربوط به آئين دادرسي کيفري، آراء مربوط به حقوق جزاي عمومي، آراء مربوط به حقوق جزاي اختصاصي
.
.
  
محصولات مرتبط