کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
تملک اراضي اشخاص در طرح هاي عمومي و عمراني شهرداريها و دولت
اميد محمدي
شوميز | وزيري | 168 صفحه
چاپ اول | 1395 | 500 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001584855
 
 
120000R 96000R
  
محصولات مرتبط