کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
کارفرما حقوق،وظايف،تکاليف
عليرضا حسيني
شوميز | وزيري | 168 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل،جاودانه
9786003165830
 
 
100000R 80000R
  
محصولات مرتبط